O szkoleniu

Zapraszamy na nowe szkolenia certyfikacyjne Alantec
rozbudowane o warsztat z konfigurowania aktywnej części sieci
w oparciu o rozwiązania Ruijie / Reyee.

Firma A-LAN i Action Business Center zapraszają na nową odsłonę szkoleń certyfikacyjnych marki Alantec, oferującą holistyczne ujęcie pasywnej i aktywnej części systemów teleinformatycznych.

Termin: 19.06
Lokalizacja: Zamienie, siedziba ACTION S.A. , ul Dawidowska 10

Pasywna teoria okablowania urzeczywistnia się w aktywnej części systemów teleinformatycznych, przede wszystkim opartych o skrętkę.

W nowym programie poza elementami stałymi certyfikacji, t.j.:

•   teoria okablowania, normy i wymogi

•   oraz warsztaty z wykonawstwa okablowania strukturalnego

zapraszamy na warsztat z konfigurowania aktywnej części sieci teleinformatycznej w oparciu o rozwiązania sieciowe Ruijie / Reyee.

Marka Ruijie / Reyee jest szczególnie interesująca dla instalatora, gdyż oferuje rozwiązania samoorganizującej się sieci, oferujące daleko idącą automatyzację pracy z poziomu aplikacji. Na szkoleniu połączymy pasywne okablowanie z rozwiązaniami aktywnymi, aby pokazać atuty obu tych elementów.

Informacje organizacyjne:

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla Partnerów ACTION S.A.
  • Warsztat rozpocznie się o godz. 10:00 , a zakończenie nastąpi pomiędzy godz. 15:00, a 16:00 w zależności od ilości osób przystępujących do egzaminu.
  • Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona do 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń, po wyczerpaniu liczby miejsc formularz rejestracyjny zostanie automatycznie zamknięty.
  • Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnicy otrzymają certyfikaty, zostaną one rozesłane drogą mailową w ciągu 3 tygodni po szkoleniu.
  • Szkolenie jest bezpłatne.

Warsztaty poprowadzi Krzysztof Skarbecki – Specjalista ds. Technicznych i rozwoju produktów w A-LAN Technologie, dysponujący ponad 10-letnim doświadczeniem w branży niskich napięć.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z działem Marketingu ACTION:
e-mail: szkolenia@action.pl; tel. +48 694 477 631.

Tematyka szkolenia

1. Teoria okablowanie, normy i wymogi
•    Teoria, standardy, normy i wymogi stawiane instalacjom okablowania
•    Kategorie i klasy okablowania miedzianego
•    Prowadzenie kabli logicznych i elektrycznych - wpływ okablowania elektrycznego na część logiczną
•    Pomiary parametrów elektrycznych miedzianych systemów okablowania strukturalnego
•    Podstawy transmisji światłowodowej
•    Podstawowe rodzaje włókien światłowodowych
•    Budowa torów światłowodowych, metody łączenia i zakańczania światłowodów

2. Warsztaty z wykonawstwa okablowania strukturalnego
•    Przegląd okablowania miedzianego
•    Modułu typu Keystone – narzędziowe/beznarzędziowe
•    Wyposażenie szafy RACK
•    Pomiary certyfikacyjne

3. Warsztaty z konfigurowania aktywnej części sieci teleinformatycznej
•    Prezentacja oferty produktowej Ruijie / Reyee
•    Prezentacja zestawu pokazowego Demo
•    Prezentacja samoorganizującej się sieci, kilku funkcjonalności
•    Prezentacja zarządzania chmurowego z poziomu aplikacji

Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Do części prezentacyjnej o urządzeniach aktywnych, uczestnik musi mieć smartfon z systemem Android lub iOS.

 

 

Agenda

Agenda szkolenia

09:45 - 10:00   Rejestracja uczestników
10:00 - 11:00   Część I – Teoria okablowania strukturalnego, normy, kategorie
11:10 - 12:20   Część II – Dobre praktyki, separacja elektromagnetyczna, dyrektywa CPR, pomiary okablowania strukturalnego, podstawy światłowodów

12:20-12:50    Lunch

12:50 - 14:30   Część III - Systemy okablowania strukturalnego, warsztaty praktyczne, pomiary dynamiczne wykonanych torów transmisyjnych, spawanie światłowodów
14:30 - 15:30   Część IV - Zajęcia praktyczne z urządzeń aktywnych Ruijie / Reyee, prezentacja rozwiązań bezprzewodowych i zarządzania chmurowego